Seguro de viaje – Travel insurance – Ceļojumu apdrošināšana

.                                                      – Para que el seguro tenga vigencia hay que reservar el tour con mas de 48 horas de antelación.

.                                                      – For the insurance to be valid, the tour must be booked more than 48 hours in advance.

.                                            – Lai apdrošināšana būtu derīga, ekskursija jārezervē vairāk nekā 48 stundas iepriekš.